دستگاه روغن گیری فروشگاهی

“دستگاه روغن گیری فروشگاهی تهران روغن”

این دستگاه روغن گیری ساخته شده توسط شرکت تهران روغن می باشد. مصرف برق بسیار پایین و قیمت مناسب در کنار راندمان روغن گیری بالا را میتوان از بزرگترین مزیتهای این دستگاه دانست. این دستگاه مناسب استفاده در عطاری ها، مشاغل خانگی کوچک و فروشگاه ها می باشد، تمامی قطعات استیل و ظرفیت آن 7 تا 8 کیلوگرم در ساعت می باشد.